ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Отговорна информация.

В съответствие с член 10 от Закон 34/2002, 11 юли, Услуги на информационното общество и електронната търговия, Ви информираме, че този сайт www.kin.es, е собственост на LABORATORIOS KIN S.A. с ниф А – А-08183386 и с регистрирано седалище на Улица Fuerte, No 4, партер, Санан де Рейес (Мадрид) – Sebastis. Рег. Мадрид, Том 37259, Folio 111, раздел 8, лист М 664489.

 Можете да подадете искането си за информация за всяко от съдържанието, което се появява на уебсайта, като попълните формуляра, който се появява в връзката "Контакт".

Обект.

Целта на този сайт е да се разгласи и да се позволи общ достъп на всички потребители на интернет, до информация за различните продукти и услуги, предлагани от LABORATORIOS KIN S.A.

Целта на настоящото правно известие е да се установят Общите условия, уреждащи достъпа и общото използване на гореспоменатия портал от всички потребители, така че достъпът и използването му задължително предполага представяне и приемане на гореспоменатите Общи условия, включени в настоящата правна информация.

Поради тази причина, LABORATORIOS KIN S.A. препоръчва на потребителя да ги чете внимателно всеки път, когато той иска да влезе и да се възползва от този сайт, тъй като те могат да претърпят някои промени. В този смисъл, LABORATORIOS KIN S.A. си запазва правото да прави, по всяко време и без предизвестие, всяка промяна или актуализация на съдържанието и услугите, тези общи условия за достъп и използване и, като цяло, на всички елементи, които интегрират дизайна и конфигурацията на този портал.

 

Използване на портала.

Използването на портала от всяко лице приписва статута на потребител на същото, което приема, че посоченото използване е изцяло под тяхна отговорност.
Потребителят се задължава да не използва информацията за продуктите или услугите, които LABORATORIOS KIN S.A. предоставя за разработване на дейности, противоречащи на законите, морала или обществения ред и като цяло да се възползва от тези общи условия.
LABORATORIOS KIN S.A. не носи отговорност за решенията, взети от предоставената на уебсайта информация, нито за вредите, причинени на потребителя във връзка с действия, които имат единствено получената по нея информация, тъй като съдържанието на тази страница е от общ характер и не представлява, предоставянето на консултативна услуга от всякакъв вид , така че тази информация да е недостатъчна за вземането на професионални, бизнес или други решения от страна на потребителя.

 Във всеки случай, LABORATORIOS KIN S.A. не носи отговорност за вредите, които може да пострада компютърното оборудване на потребителя, защото потребителят е осъществил достъп до портала или го е използвал неправилно или по небрежност.

 

Връзки към този портал.

Потребителят, който иска да влезе връзка от собствения си уебсайт към този портал, трябва да бъде предварително упълномощен и писмено от LABORATORIOS KIN S.A.

 

Индустриална и интелектуална собственост.

Цялото съдържание на уебсайта, включително, но не само текстове, изображения, графики, изображения, икони, технология, софтуер, връзки и друго аудио-визуално или звуково съдържание, както и техните графични дизайн и изходни кодове (наричани по-нататък "Съдържанието"), са интелектуална и индустриална собственост на LABORATORIOS KIN S.A. или, когато е приложимо, на трети лица. По подобен начин търговските марки, търговските наименования или отличителните знаци са изключителна собственост на LABORATORIOS KIN S.A. или, когато е приложимо, на трети лица.

Възпроизвеждането, трансформацията, разпространението, публичното общуване, интерактивната провизия, извличането, повторното използване, препращането или използването от какъвто и да е вид, по какъвто и да е начин или процедура, на някое от Съдържанието, освен в случаите, когато то е разрешено или изрично разрешено, и писмено от собственика на съответните права, е забранено. LABORATORIOS KIN S.A. запазва използването на граждански и/или наказателни съдебни действия срещу тези физически или юридически лица и техните представители, които нарушават някое от горепосочените права на индустриална и интелектуална собственост.

 

Защита на личните данни.

В областта на защитата на данните LABORATORIOS KIN S.A., прилага насоките, наложени от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.).

За повече информация, моля, посетете Политиката за поверителност.

 

Приложимо право и юрисдикция.

Тези общи условия за достъп са предмет на испанското право.
За разрешаването на всеки спор, който може да възникне от достъпа до уебсайта, потребителят и LABORATORIOS KIN S.A. се съгласяват изрично да се подчинят на съдилищата и трибуналите на град Барселона, като се обръщат към други общи или специални закони, които могат да ги съответстват.