Carmen Rignanese

Carmen Rignanese

Giám đốc tiếp thị cho dòng sản phẩm đề xuất chuyên nghiệp tại Laboratorios KIN. Đào tạo của ông về nha khoa và chuyên môn về tiếp thị và kinh doanh cho phép ông hiểu nhu cầu của bệnh nhân và nha sĩ và làm thế nào các sản phẩm KIN có thể góp phần vào miệng khỏe mạnh và những người không lo lắng.

Độ

- Tốt nghiệp ngành Nha khoa. Đại học Trung ương Venezuela.
- Bằng tốt nghiệp nội nha. Đại học Valencia, Venezuela.
- Bằng tốt nghiệp về Chế độ ăn uống. Đại học Valencia, Tây Ban Nha.
- Sau đại học về marketing dược phẩm. Đại học Barcelona, Tây Ban Nha.
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trường Kinh doanh EAE Barcelona, Tây Ban Nha.

Danh sách các bài viết: