Triết lý của chúng tôi

Từ năm 1964 trong chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Phòng thí nghiệm KIN, được thành lập vào năm 1964, là một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới về chăm sóc sức khỏe răng miệng. Nó được sinh ra với nghề nghiên cứu và phát triển các sản phẩm cho nha khoa chuyên nghiệp và tiêu dùng. Một tinh thần sáng tạo và tiên phong rõ ràng; sự hợp tác liên tục với các trường đại học uy tín nhất, và những tiến bộ công nghệ và quản lý quan trọng được thực hiện, đã giúp tạo ra một môi trường có độ tin cậy và quan tâm cao đối với các sản phẩm của chúng tôi, cả bởi tầng lớp y tế-dược phẩm và của người tiêu dùng.

Tầm nhìn của chúng tôi

Tiếp tục phát triển và cung cấp các sản phẩm mới góp phần cải thiện sức khỏe răng miệng của mọi người, cung cấp chokhách hàng và người tiêu dùng sự hài lòng tối đa cho nhu cầu của họ.

Sứ mệnh của chúng tôi

Góp phần phục hồi và duy trì sức khỏe con người, đặt trong tầm tay các sản phẩm chuyên dụng sáng tạo, chất lượng, hiệu quả và an toàn.

Giá trị của chúng tôi

Chúng tôi đạt được tất cả những điều này với:

 • Cam kết với công ty và kết quả
 • Định hướng khách hàng
 • Niềm đam mê
 • Cải tiến
 • Làm việc theo nhóm
 • Trách nhiệm doanh nghiệp
 • Tìm kiếm sự xuất sắc

Chính sách chất lượng

Tại Phòng thí nghiệm KIN, chúng tôi biết điều quan trọng là đáp ứng nhu cầu của khách hàng để củng cố việc mở rộng của chúng tôi. Vì lý do này, các cam kết chính của chúng tôi là:

 • Đổi mới trong sản phẩm và quy trình.
 • Phát triển các sản phẩm mới góp phần cải thiện sức khỏe răng miệng và hạnh phúc tổng thể của mọi người.
 • Đảm bảo sản xuất theo chất lượng quy định và tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.
 • Cung cấp cho dịch vụ khách hàng đặc biệt chú ý đến độ tin cậy của việc giao hàng.
 • Cố gắng không ngừng nâng cao hiệu quả và hiệu quả của các quy trình của chúng tôi.
Triết lý img