Thư mục các điều kiện răng miệng

Tại các phòng thí nghiệm KIN, chúng tôi đã và đang nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng và phòng ngừa và điều trị các bệnh về răng miệng.