Chính sách bảo mật

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, chủ sở hữu trang web đảm bảo tuân thủ Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu). Theo những điều trên, chúng tôi tiến hành thông báo cho bạn về những điểm sau:

 

1) BỘ ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU

Dữ liệu của bạn sẽ được thu thập và xử lý bởi: LABORATORIOS KIN S.A., có địa chỉ tại Av. Diagonal 200, 2ª Planta – 08018 Barcelona (Tây Ban Nha) và được cung cấp với NIF A- 08183386. Sau đây, được gọi là "LABORATORIOS KIN".

 

2) MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRỊ

Trong trường hợp có sự đồng ý rõ ràng của bạn, LABORATORIOS KIN sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp thông qua trang web này, để:

 • Quản lý việc đăng ký và tham gia các Cuộc thi và Rút thăm trúng thưởng Gia đình Kin của bạn, bao gồm gửi thông tin liên lạc liên quan đến họ và trao giải thưởng bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ do bạn cung cấp;
 • Quản lý các yêu cầu thông tin mà bạn gửi thông qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.
 • Gửi cho bạn Bản tin của chúng tôi qua e-mail, trong đó sẽ chứa thông tin thương mại về các sản phẩm KIN, lời khuyên từ các chuyên gia sức khỏe răng miệng, chương trình khuyến mãi và tin tức.
 • Liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc e-mail để gửi cho bạn thông tin thương mại hoặc quảng cáo về các sản phẩm KIN.
 • Gửi cho bạn mẫu, sản phẩm hoặc bất kỳ loại tài liệu nào khác cho mục đích giáo dục và / hoặc quảng cáo đến địa chỉ bưu chính do bạn cung cấp.

Việc giao tiếp dữ liệu được đánh dấu hoa thị (*) trong các biểu mẫu đăng ký có thể truy cập từ trang web là www.kin.es cần thiết và bắt buộc, vì nó cho phép chúng tôi tham gia hợp lệ vào yêu cầu của bạn hoặc thực hiện các mục đích khác được chỉ ra ở trên.

Chúng tôi thông báo cho bạn rằng dữ liệu do LABORATORIOS KIN thu thập có thể được sử dụng để lập hồ sơ

 

3) HỢP PHÁP HÓA

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn nằm ở sự đồng ý mà bạn đã đưa ra trước khi bắt đầu xử lý đó. Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào và không có hiệu lực hồi tố.

 

4) LƯU GIỮ DỮ LIỆU

Dữ liệu do bạn cung cấp sẽ chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được mô tả trong chính sách này. Trong mọi trường hợp, dữ liệu sẽ bị chặn trong khoảng thời gian 5 năm để KIN LABORATORIES có thể tự bảo vệ mình trước bất kỳ khiếu nại nào có thể phát sinh. Sau khoảng thời gian này, dữ liệu sẽ bị xóa.

 

5) NGƯỜI NHẬN

Thông tin nhận dạng và chi tiết liên hệ của bạn có thể được thông báo cho các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, chuyển phát nhanh và các dịch vụ tương tự bên thứ ba, cũng như Nhà phân phối thương mại các sản phẩm KIN tại quốc gia của bạn, họ sẽ sử dụng chúng cho mục đích liên hệ với bạn và gửi cho bạn thông tin thương mại hoặc quảng cáo về các sản phẩm KIN cũng như gửi mẫu cho bạn. sản phẩm hoặc tài liệu cho mục đích giáo dục và/hoặc quảng cáo. Các bên thứ ba sẽ hành động mọi lúc theo hướng dẫn của KIN LABORATORIES và không được xử lý dữ liệu cho các mục đích khác ngoài những mục đích được chỉ định.

Dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển cho các bên thứ ba khác, trừ khi có nghĩa vụ pháp lý.

 

6) QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

Bạn có thể thực hiện các quyền sau liên quan đến dữ liệu của mình:

 • Quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân liên quan đến chủ thể dữ liệu, để biết dữ liệu nào của họ đang được LABORATORIOS KIN xử lý.
 • Quyền yêu cầu sửa đổi nếu thấy cần thiết.
 • Quyền xóa dữ liệu của bạn.
 • Quyền yêu cầu hạn chế xử lý của bạn
 • Quyền phản đối việc xử lý, bao gồm cả việc lập hồ sơ.
 • Quyền di chuyển dữ liệu.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách viết thư cho [email protected] hoặc bằng thư gửi đến LABORATORIOS KIN, S.A., Av. Diagonal 200, 2ª Planta – 08018 Barcelona (Tây Ban Nha).

Cuối cùng, chúng tôi thông báo cho bạn rằng bạn có quyền đến Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Tây Ban Nha (AEPD) để nộp đơn khiếu nại, nếu bạn cho rằng bất kỳ quyền nào của mình đã bị vi phạm. Thông qua liên kết sau, bạn sẽ tìm thấy chi tiết liên lạc của Cơ quan nói trên. http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

7) CÁC BIỆN PHÁP AN NINH

LABORATORIOS KIN, với tư cách chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đã đăng ký, thông báo cho bạn rằng họ đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức cần thiết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn và ngăn chặn sự thay đổi, mất mát, xử lý và / hoặc truy cập trái phép, có tính đến tình trạng công nghệ, Bản chất của dữ liệu được lưu trữ và những rủi ro mà chúng tiếp xúc, cho dù chúng đến từ hành động của con người hay từ môi trường vật lý hoặc tự nhiên.

 

8) LIÊN KẾT

Trang web có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web khác không được điều hành hoặc kiểm soát bởi chủ sở hữu Trang web. Do đó, LABORATORIOS KIN không đảm bảo, cũng không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, độ tin cậy, tính hữu ích, tính xác thực và kịp thời của nội dung của các trang web đó hoặc thực tiễn bảo mật của chúng.

Xin lưu ý rằng các thực tiễn bảo mật của bạn có thể khác với chúng tôi trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các trang web của bên thứ ba này.

 

9) BÁNH QUY

Trang web này sử dụng cookie, các tệp dữ liệu nhỏ được tạo trên máy tính của người dùng / khách hàng và cho phép chúng tôi biết tần suất truy cập của họ và nội dung được chọn nhiều nhất.

Người dùng có tùy chọn để ngăn chặn việc tạo cookie bằng cách chọn tùy chọn tương ứng trong chương trình trình duyệt của họ. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi

 

10) SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

LABORATORIOS KIN có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này, theo quyết định riêng của mình, được thúc đẩy bởi sự thay đổi lập pháp, luật học hoặc giáo lý của Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Tây Ban Nha.

Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ được công bố ít nhất mười ngày trước khi ứng dụng có hiệu lực.

 

11) LUẬT ÁP DỤNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Tất cả các tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ việc giải thích hoặc thực hiện chính sách bảo mật này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Tây Ban Nha và sẽ được đệ trình lên thẩm quyền của Tòa án và Toà án Barcelona.