CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, chủ sở hữu trang web đảm bảo tuân thủ Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 (Quy định bảo vệ dữ liệu chung). Theo những điều trên, chúng tôi nên thông báo cho bạn về những điểm sau:

 1. CHỊU TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ DỮ LIỆU:Dữ liệu của bạn sẽ được thu thập và xử lý bởi: LABORATORIOS KIN S.A., cư trú tại Av. Diagonal 200, Tầng 2 - 08018 Barcelona (Tây Ban Nha) và được cung cấp với NIF A- 08183386. Kể từ bây giờ, được gọi là "PHÒNG THÍ NGHIỆM KIN".
 1. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRỊ:LABORATORIOS KIN sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp thông qua trang web này, để quản lý các yêu cầu cung cấp thông tin mà bạn gửi liên quan đến trang web www.kin.es.

Việc truyền dữ liệu được đánh dấu sao (*) ở dạng có sẵn trong https://soporte.kin.es là cần thiết và bắt buộc, bởi vì nó cho phép chúng tôi tham dự đúng các truy vấn mà nó đưa ra.

Chúng tôi thông báo cho bạn rằng dữ liệu được thu thập bởi LABORATORIOS KIN sẽ không được sử dụng để lập hồ sơ hoặc lập hồ sơ tự động.

Dữ liệu do bạn cung cấp sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để tham dự truy vấn được nêu ra và, trong mọi trường hợp, trong khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày giải quyết tư vấn, để có thể tham gia bất kỳ thông tin liên lạc nào và bảo vệ chống lại bất kỳ khiếu nại nào có thể phát sinh.

 1. HỢP PHÁP HÓA: Cơsở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn nằm ở sự đồng ý mà bạn đã đưa ra trước khi bắt đầu xử lý đó.
 1. QUYỀN QUAN TÂM:Người sử dụng có thể thực hiện các quyền sau liên quan đến dữ liệu của bạn:
 • Quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân liên quan đến chủ thể dữ liệu, để biết dữ liệu nào của họ đang được LABORATORIOS KIN xử lý.
 • Quyền yêu cầu sửa đổi nếu thấy cần thiết.
 • Quyền xóa dữ liệu của bạn.
 • Quyền yêu cầu giới hạn điều trị của bạn và phản đối việc xử lý.
 • Quyền di chuyển dữ liệu của bạn.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên lạc bằng văn bản gửi đến [email protected] hoặc bằng thư gửi đến LABORATORIOS KIN, S.A., Av. Diagonal 200, Tầng 2 - 08018 Barcelona (Tây Ban Nha).

Bên quan tâm phải đi kèm, cùng với đơn đăng ký của mình, một bản sao của tài liệu tương ứng để chứng minh danh tính của mình (NIF, ID, v.v.).

Cuối cùng, chúng tôi thông báo cho bạn rằng bạn có quyền đến Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Nhà nước để nộp đơn khiếu nại, nếu bạn tin rằng bất kỳ quyền nào của bạn đã bị vi phạm. Thông qua liên kết sau, bạn sẽ tìm thấy chi tiết liên lạc của Cơ quan nói trên.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php 

 1. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN

LABORATORIOS KIN, với tư cách chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đã đăng ký, thông báo cho bạn rằng họ đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức cần thiết để đảm bảo bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và ngăn chặn sự thay đổi, mất mát, xử lý và / hoặc truy cập trái phép, có tính đến tình trạng công nghệ, bản chất của dữ liệu được lưu trữ và rủi ro mà chúng bị phơi bày, cho dù chúng đến từ hành động của con người hay môi trường vật lý hoặc tự nhiên.

 1. LIÊN KẾT

Trang web có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web khác không được điều hành hoặc kiểm soát bởi chủ sở hữu Trang web. Do đó, LABORATORIOS KIN không đảm bảo, cũng không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, độ tin cậy, tính hữu ích, tính xác thực và kịp thời của nội dung của các trang web đó hoặc thực tiễn bảo mật của chúng.

Xin lưu ý rằng các thực tiễn bảo mật của bạn có thể khác với chúng tôi trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các trang web của bên thứ ba này.

 1. COOKIE

Trang web này sử dụng cookie, các tệp dữ liệu nhỏ được tạo trên máy tính của người dùng / khách hàng và cho phép chúng tôi biết tần suất truy cập của họ và nội dung được chọn nhiều nhất.

Người dùng có tùy chọn ngăn chặn việc tạo cookie, bằng cách chọn tùy chọn tương ứng trong chương trình trình duyệt của họ.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi.

 1. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

LABORATORIOS KIN có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này, theo quyết định riêng của mình, được thúc đẩy bởi sự thay đổi lập pháp, luật học hoặc giáo lý của Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Tây Ban Nha.

Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ được công bố ít nhất mười ngày trước khi ứng dụng có hiệu lực.

 1. LUẬT HIỆN HÀNH VÀ THẨM QUYỀN

Tất cả các tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ việc giải thích hoặc thực hiện chính sách bảo mật này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Tây Ban Nha và sẽ được đệ trình lên thẩm quyền của Tòa án và Toà án Barcelona.