CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, chủ sở hữu trang web đảm bảo tuân thủ Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu). Theo những điều trên, chúng tôi tiến hành thông báo cho bạn về những điểm sau:

 

1) BỘ ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU

Dữ liệu của bạn sẽ được thu thập và xử lý bởi: LABORATORIOS KIN S.A., có địa chỉ tại Av. Diagonal 200, 2ª Planta – 08018 Barcelona (Tây Ban Nha) và được cung cấp với NIF A- 08183386. Sau đây, được gọi là "LABORATORIOS KIN".

 

2) MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRỊ

Trong trường hợp có sự đồng ý rõ ràng của bạn, LABORATORIOS KIN sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp thông qua trang web này, để:

  • Quản lý các yêu cầu về thông tin mà bạn gửi liên quan đếnwww.kin.es trang web .
  • Liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc email và gửi cho bạn, đến email hoặc địa chỉ bưu điện, thông tin liên lạc, sản phẩm hoặc mẫu của bạn cho mục đích quảng cáo.

Việc truyền đạt dữ liệu được đánh dấu hoa thị (*) ở dạng có sẵn trong https://soporte.kin.es là cần thiết và bắt buộc, vì nó cho phép chúng tôi tham gia hợp lệ vào các truy vấn mà bạn có thể có.

Chúng tôi thông báo cho bạn rằng dữ liệu do LABORATORIOS KIN thu thập có thể được sử dụng để lập hồ sơ.

Dữ liệu do bạn cung cấp sẽ chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích được mô tả trong chính sách này. Trong mọi trường hợp, dữ liệu sẽ bị chặn trong khoảng thời gian 5 năm để LABORATORIOS KIN có thể tự bảo vệ mình khỏi mọi khiếu nại có thể phát sinh. Sau khoảng thời gian này, dữ liệu sẽ bị xóa.

 

3) HỢP PHÁP HÓA

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn nằm ở sự đồng ý mà bạn đã đưa ra trước khi bắt đầu xử lý đó. Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào và không có hiệu lực hồi tố.

 

4) QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

Bạn có thể thực hiện các quyền sau liên quan đến dữ liệu của mình:

  • Quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân liên quan đến chủ thể dữ liệu, để biết dữ liệu nào của họ đang được LABORATORIOS KIN xử lý.
  • Quyền yêu cầu sửa đổi nếu thấy cần thiết.
  • Quyền xóa dữ liệu của bạn.
  • Quyền yêu cầu giới hạn điều trị của bạn và phản đối việc điều trị.
  • Quyền đối với tính di động của dữ liệu của bạn

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng văn bản gửi đến [email protected] hoặc bằng thư gửi đến LABORATORIOS KIN, S.A., Av. Diagonal 200, 2ª Planta - 08018 Barcelona (Tây Ban Nha).

Cuối cùng, chúng tôi thông báo cho bạn rằng bạn có quyền đến Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Tây Ban Nha (AEPD) để gửi khiếu nại, nếu bạn cho rằng bất kỳ quyền nào của mình đã bị vi phạm. Thông qua liên kết sau, bạn sẽ tìm thấy chi tiết liên lạc của Cơ quan nói trên.  http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

 

5) CÁC BIỆN PHÁP AN NINH

LABORATORIOS KIN, với tư cách chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đã đăng ký, thông báo cho bạn rằng họ đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức cần thiết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn và ngăn chặn sự thay đổi, mất mát, xử lý và / hoặc truy cập trái phép, có tính đến tình trạng công nghệ, Bản chất của dữ liệu được lưu trữ và những rủi ro mà chúng tiếp xúc, cho dù chúng đến từ hành động của con người hay từ môi trường vật lý hoặc tự nhiên.

 

6) LIÊN KẾT

Trang web có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web khác không được điều hành hoặc kiểm soát bởi chủ sở hữu Trang web. Do đó, LABORATORIOS KIN không đảm bảo, cũng không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, độ tin cậy, tính hữu ích, tính xác thực và kịp thời của nội dung của các trang web đó hoặc thực tiễn bảo mật của chúng.

Xin lưu ý rằng các thực tiễn bảo mật của bạn có thể khác với chúng tôi trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các trang web của bên thứ ba này.

 

7) BÁNH QUY

Trang web này sử dụng cookie, các tệp dữ liệu nhỏ được tạo trên máy tính của người dùng / khách hàng và cho phép chúng tôi biết tần suất truy cập của họ và nội dung được chọn nhiều nhất.

Người dùng có tùy chọn để ngăn chặn việc tạo cookie, bằng cách chọn tùy chọn tương ứng trong chương trình trình duyệt của mình. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảoChính sách cookie của chúng tôi 

 

8) SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

LABORATORIOS KIN có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này, theo quyết định riêng của mình, được thúc đẩy bởi sự thay đổi lập pháp, luật học hoặc giáo lý của Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Tây Ban Nha.

Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ được công bố ít nhất mười ngày trước khi ứng dụng có hiệu lực.

 

9) LUẬT ÁP DỤNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Tất cả các tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ việc giải thích hoặc thực hiện chính sách bảo mật này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Tây Ban Nha và sẽ được đệ trình lên thẩm quyền của Tòa án và Toà án Barcelona.