THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Thông tin có trách nhiệm.

Tuân thủ điều 10 của Luật 34/2002, ngày 11 tháng 7, Dịch vụ của Hiệp hội Thông tin và Thương mại Điện tử, chúng tôi thông báo cho bạn rằng trang web này www.kin.es, thuộc sở hữu của LABORATORIOS KIN S.A. được cung cấp với NIF A - A-08183386 và có văn phòng đăng ký tại Calle Fuerteventura, số 4, tầng trệt, San Sebastián de los Reyes (Madrid) - Insc Reg. Merc. Madrid, Tập 37259, Folio 111, Mục 8, Tờ M 664489.

 Bạn có thể gửi yêu cầu cung cấp thông tin về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web bằng cách hoàn thành biểu mẫu xuất hiện trong liên kết "Liên hệ".

Đối tượng.

Mục đích của trang web này là để công khai và cho phép truy cập chung của tất cả người dùng Internet, để thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi LABORATORIOS KIN S.A.

Mục đích của thông báo pháp lý này là thiết lập Các Điều kiện chung chi phối việc truy cập và sử dụng chung cổng thông tin nói trên của tất cả người dùng, để, truy cập và sử dụng chúng, nhất thiết ngụ ý việc gửi và chấp nhận các Điều kiện chung nói trên có trong Thông báo pháp lý này.

Vì lý do này, LABORATORIOS KIN S.A. khuyên người dùng nên đọc chúng cẩn thận mỗi khi anh ta muốn vào và sử dụng trang web này vì họ có thể trải qua một số thay đổi. Theo nghĩa này, LABORATORIOS KIN S.A. có quyền thực hiện, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nội dung và dịch vụ nào, các điều kiện truy cập và sử dụng chung này và nói chung, của tất cả các yếu tố tích hợp thiết kế và cấu hình của cổng thông tin này.

 

Sử dụng cổng thông tin.

Việc sử dụng cổng thông tin của bất kỳ người nào cho rằng trạng thái của người dùng giống nhau, chấp nhận rằng việc sử dụng nói trên thuộc trách nhiệm duy nhất của họ.
Người dùng cam kết không sử dụng thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà LABORATORIOS KIN S.A. cung cấp để phát triển các hoạt động trái với luật pháp, đạo đức hoặc trật tự công cộng và nói chung, để sử dụng theo các điều kiện chung này.
LABORATORIOS KIN S.A. không chịu trách nhiệm về các quyết định được đưa ra từ thông tin được cung cấp trên trang web, cũng như các thiệt hại gây ra cho người dùng liên quan đến các hành động làm cơ sở duy nhất của họ thông tin thu được trên đó, vì nội dung của trang này có tính chất chung và không cấu thành, việc cung cấp dịch vụ tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào , do đó thông tin như vậy là không đủ để người dùng đưa ra quyết định chuyên nghiệp, kinh doanh hoặc các quyết định khác.

 Trong mọi trường hợp, LABORATORIOS KIN S.A. không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà thiết bị máy tính của người dùng có thể phải chịu vì người dùng đã truy cập cổng thông tin hoặc sử dụng nó không đúng cách hoặc cẩu thả.

 

Liên kết đến cổng thông tin này.

Người dùng muốn nhập liên kết từ trang web của riêng mình đến cổng thông tin này phải được LABORATORIOS KIN S.A ủy quyền và bằng văn bản trước đây.

 

Sở hữu công nghiệp và trí tuệ.

Tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, hình ảnh, biểu tượng, công nghệ, phần mềm, liên kết và nội dung nghe nhìn hoặc âm thanh khác, cũng như thiết kế đồ họa và mã nguồn của chúng (sau đây gọi là "Nội dung"), là tài sản trí tuệ và công nghiệp của LABORATORIOS KIN S.A. hoặc, nếu có, bên thứ ba. Tương tự, nhãn hiệu, tên thương mại hoặc dấu hiệu đặc biệt là tài sản độc quyền của LABORATORIOS KIN S.A. hoặc, nếu có, các bên thứ ba.

Việc sao chép, chuyển đổi, phân phối, truyền thông công cộng, cung cấp tương tác, khai thác, tái sử dụng, chuyển tiếp hoặc sử dụng bất kỳ bản chất nào, bằng bất kỳ phương tiện hoặc thủ tục nào, của bất kỳ Nội dung nào, ngoại trừ trong trường hợp nó được phép hợp pháp hoặc được ủy quyền rõ ràng và bằng văn bản bởi chủ sở hữu các quyền tương ứng, đều bị cấm. LABORATORIOS KIN S.A. bảo lưu việc sử dụng các hành động pháp lý dân sự và / hoặc hình sự chống lại những thể nhân hoặc pháp nhân đó và đại diện của họ vi phạm bất kỳ quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ nào nói trên.

 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu, LABORATORIOS KIN S.A., áp dụng các hướng dẫn được áp dụng bởi Quy định bảo vệ dữ liệu chung (Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện châu Âu và Của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016).

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Chính sách quyền riêng tư.

 

Luật áp dụng và thẩm quyền.

Những điều kiện tiếp cận chung này phải tuân theo luật pháp Tây Ban Nha.
Để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ việc truy cập vào trang web, người dùng và LABORATORIOS KIN S.A. đồng ý đệ trình rõ ràng lên tòa án và tòa án của thành phố Barcelona, từ bỏ bất kỳ luật chung hoặc đặc biệt nào khác có thể tương ứng với họ.