Thân nhân trên thế giới

Tìm hiểu xem sản phẩm của chúng tôi được bán ở những quốc gia nào.

KIN không biên giới

KIN rõ ràng cam kết đóng góp vào sự phát triển của sức khỏe và vệ sinh răng miệngtạo điều kiện cho sự sẵn có quốc tế của các sản phẩm sáng tạo có chất lượng cao nhất.

Nếu bạn nhấp vào các quốc gia màu, bạn sẽ có thể thấy các sản phẩm có mặt ở mỗi quốc gia.