Thân nhân trên thế giới

Tìm hiểu xem sản phẩm của chúng tôi được bán ở những quốc gia nào.

KIN không biên giới

Tại KIN Laboratories , chúng tôi cam kết rõ ràng để mở rộng quốc tế và vì điều này, các nhà phân phối của chúng tôi trở thành đồng minh chiến lược. Cam kết của chúng tôi đối với sức khỏe răng miệng không có ranh giới. Vì lý do này, mong muốn của chúng tôi là tiếp cận các thị trường mới và góp phần phát triển sức khỏe và vệ sinh răng miệng.

Nếu bạn nhấp vào các quốc gia màu, bạn sẽ có thể thấy các sản phẩm được bán ở mỗi quốc gia.