Manuel Muñoz Piñol

Manuel Muñoz Piñol

Là người đứng đầu các vấn đề pháp lý và với hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn, hiệu suất của ông góp phần đảm bảo rằng các sản phẩm của KIN Laboratories tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và quy định hiện hành. Chức năng của nó bao gồm chuẩn bị và giám sát các tài liệu kỹ thuật và giám sát các quy trình đánh giá khác nhau của các cơ quan có thẩm quyền của hơn 60 quốc gia nơi các sản phẩm của Phòng thí nghiệm KIN được bán trên thị trường.

Độ

- Trình độ chuyên ngành Dược. Đại học Barcelona.
- Thạc sĩ quản trị kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm.
- Giáo viên các khóa học sau đại học về quy định của các sản phẩm mỹ phẩm.
- Chăm sóc dược phẩm tại nhà thuốc cộng đồng. 

Danh sách các bài viết: